Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
RoR
Xuất hiện:
5 Tháng bảy 2007
Châm ngôn
Omnes ad unum - Together as one
Giới thiệu về
An online gaming community

RIP Benny, we all gonna miss you <3
Trang web
Xếp hạng của Team
Rulers Of Rome Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[RoR]xWiZaRDx Người lập Team 18 Tháng mười 2009 4 Tháng chín 2016 - 5:27 pm
[RoR]xXBabkaXx Team Captain 22 Tháng tám 2014 24 Tháng mười 2017 - 6:15 am
[RoR]xBzHx Team Captain 6 Tháng ba 2009 Hôm nay, 8:21 pm
[RoR]xPhaNToMx High Council 5 Tháng bảy 2007 17 Tháng bảy 2015 - 3:21 pm
[RoR]Koreanz_KZV High Council 21 Tháng mười một 2013 6 Tháng một 2018 - 4:15 am
[RoR]HaGGiS High Council 30 Tháng mười 2007 26 Tháng sáu 2015 - 2:00 pm
[RoR]Desert_F0X Tournament Operator 7 Tháng mười một 2016 19 Tháng hai 2018 - 7:47 am
[RoR]AngelinaJolie Recruitment Manager 2 Tháng năm 2015 Hôm nay, 3:21 pm
[RoR]JonSlow Jew 31 Tháng tám 2007 19 Tháng hai 2018 - 9:51 pm
[RoR]_KarMa_ Member 28 Tháng một 2010 13 Tháng mười 2014 - 10:10 am
[RoR]Mo2a Member 17 Tháng ba 2014 29 Tháng chín 2017 - 4:52 am
[RoR]Litbat_depeched Member 23 Tháng bảy 2017 28 Tháng mười một 2017 - 7:29 pm
[RoR]xSiNnErx Member 26 Tháng sáu 2016 19 Tháng mười hai 2016 - 5:50 pm
_S1esta Member 13 Tháng bảy 2013 21 Tháng một 2018 - 5:15 pm
[RoR]NovemberRain__ Member 11 Tháng một 2015 17 Tháng mười 2017 - 6:48 pm
[RoR]GoldenEnd Member 18 Tháng một 2017 Hôm nay, 1:48 pm
[RoR]x2SloWx Member 4 Tháng tư 2008 25 Tháng tư 2017 - 6:07 am
[RoR]_LuG_ Member 12 Tháng chín 2010 28 Tháng mười 2016 - 8:50 pm
[RoR]FaLc0N_ Member 11 Tháng một 2015 27 Tháng bảy 2016 - 6:27 am
[RoR]Pukeko_ Member 19 Tháng mười hai 2010 2 Tháng ba 2017 - 8:58 am
[RoR]wAkKo Member 20 Tháng mười 2017 Hôm nay, 11:02 am
[RoR]SunK Member 9 Tháng chín 2008 18 Tháng hai 2018 - 10:47 pm
[RoR]Balzane Member 12 Tháng tư 2016 14 Tháng chín 2017 - 12:53 am
[RoR]Gambino_ Member 8 Tháng mười hai 2009 1 Tháng bảy 2017 - 1:05 am
[RoR]Rayne Member 11 Tháng mười 2012 9 Tháng tư 2015 - 9:43 pm
[RoR]AgressiVe_OwNz Member 7 Tháng một 2015 12 Tháng mười hai 2016 - 6:32 am
Desperinha Member 17 Tháng ba 2014 4 Tháng hai 2018 - 4:01 pm
[RoR]MartinZilla Member 5 Tháng hai 2015 28 Tháng mười hai 2016 - 7:52 pm
RoR_tommy Member 18 Tháng mười một 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[RoR]Luke__ Member 26 Tháng năm 2015 21 Tháng một 2016 - 12:40 am
[RoR]RoR_Martin Member 15 Tháng tám 2007 19 Tháng tám 2007 - 6:13 am
[RoR]Rogier505 Member 25 Tháng mười 2017 Hôm nay, 7:49 pm
[RoR]sLudR Member 9 Tháng mười một 2007 5 Tháng mười 2017 - 11:12 pm
[RoR]ImMunitY__ Member 2 Tháng mười hai 2014 2 Tháng hai 2018 - 1:27 am
[RoR]FreeKnifer Member 23 Tháng hai 2016 24 Tháng chín 2016 - 11:56 pm
[RoR]GlokkenUnbanned Member 7 Tháng năm 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[RoR]Danglerr Member 22 Tháng mười một 2015 29 Tháng tư 2017 - 2:28 pm
RoR_RooK_ Member 23 Tháng hai 2014 5 Tháng hai 2017 - 8:20 pm
[RoR]Vilager Member 23 Tháng hai 2016 1 Tháng hai 2018 - 11:27 pm
[RoR]GraceEagle Member 2 Tháng mười 2010 18 Tháng hai 2018 - 5:26 pm
[RoR]pandora123 Aka 12 Tháng tư 2016 25 Tháng chín 2016 - 8:29 am
[RoR]xTeRRoRx Aka 17 Tháng mười một 2009 31 Tháng một 2018 - 11:56 am
[RoR]_Edie__ Aka 17 Tháng chín 2016 14 Tháng bảy 2017 - 4:20 pm
RoR_Scarlett_J Aka 7 Tháng sáu 2015 22 Tháng năm 2017 - 3:37 pm
[RoR]Scotland_ Aka 15 Tháng mười 2009 23 Tháng một 2014 - 9:31 pm
[RoR]Mr_Rayne Aka 17 Tháng ba 2011 5 Tháng tư 2015 - 8:16 am
[RoR]RandomNoob Aka 17 Tháng chín 2016 21 Tháng chín 2016 - 10:03 pm
BrennanHeart Aka 24 Tháng ba 2012 24 Tháng năm 2017 - 1:34 pm
RoR_HzB Aka 16 Tháng ba 2014 16 Tháng hai 2018 - 1:22 am
RoR_Marv Aka 28 Tháng ba 2012 24 Tháng mười hai 2016 - 2:42 am
[RoR]Luke_Myth_ Aka 24 Tháng mười một 2014 16 Tháng ba 2016 - 10:24 pm
Keno_ Aka 23 Tháng bảy 2011 23 Tháng chín 2017 - 11:06 pm
[RoR]xSiNnErx_ Aka 21 Tháng mười hai 2014 23 Tháng sáu 2015 - 12:00 am
__T Aka 19 Tháng bảy 2011 1 Tháng mười một 2016 - 4:31 pm
[RoR]_Romania_ Aka 17 Tháng mười 2010 10 Tháng mười 2010 - 6:09 pm
[RoR]El_Volcan Aka 12 Tháng tư 2014 6 Tháng bảy 2015 - 11:30 am
[RoR]xXBeethovenXx Aka 5 Tháng mười 2015 10 Tháng tám 2016 - 10:08 am
Anika Aka 2 Tháng mười 2010 24 Tháng mười 2015 - 9:21 pm
LadyEagle Aka 2 Tháng mười 2010 4 Tháng một 2018 - 8:08 pm
[RoR]Mey Aka 28 Tháng một 2010 28 Tháng mười 2017 - 1:07 pm
[RoR]xXChopinXx Aka 12 Tháng một 2008 9 Tháng ba 2017 - 2:04 am
[RoR]depeched Aka 3 Tháng tư 2009 30 Tháng năm 2012 - 5:43 pm
RoR_xXBabkaXx_ Aka 29 Tháng bảy 2009 3 Tháng bảy 2016 - 5:45 pm
[RoR]Koreans_KZV Aka 20 Tháng chín 2007 9 Tháng mười hai 2008 - 6:39 am
[RoR]iMuffles Aka 5 Tháng bảy 2007 21 Tháng bảy 2016 - 3:21 pm
Payaso Aka 11 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 3:48 pm
RoR_Stephanie Aka 14 Tháng bảy 2008 14 Tháng hai 2015 - 5:43 pm
[RoR]Nightmare_ Retired Member 28 Tháng tư 2009 12 Tháng mười 2017 - 11:15 pm
[RoR]NarYa Retired Member 9 Tháng sáu 2009 9 Tháng sáu 2009 - 1:19 pm
[RoR]_MusliM_ Retired Member 6 Tháng một 2008 23 Tháng chín 2009 - 12:18 pm
[RoR]Nab_ Retired Member 27 Tháng một 2009 9 Tháng ba 2013 - 2:18 am
[RoR]_TaM_ Retired Member 15 Tháng mười hai 2007 31 Tháng tám 2008 - 12:53 am
[RoR]_Muse_ Retired Member 8 Tháng mười hai 2007 25 Tháng một 2008 - 5:35 pm
[RoR]xFeelingx Retired Member 14 Tháng mười hai 2014 30 Tháng một 2015 - 7:43 pm
[RoR]Cataclysm__ Retired Member 24 Tháng một 2012 13 Tháng mười 2013 - 5:15 pm
[RoR]RoR_SakuRa Retired Member 31 Tháng mười 2008 14 Tháng mười một 2008 - 2:53 am
[RoR]KaiK Retired Member 13 Tháng bảy 2007 10 Tháng chín 2017 - 9:52 pm
[RoR]StrandedOx Retired Member 14 Tháng tám 2007 19 Tháng mười một 2009 - 8:16 am
[RoR]LaZa__ Retired Member 24 Tháng chín 2008 1 Tháng tư 2014 - 3:12 pm
[RoR]SheVa_ Retired Member 23 Tháng bảy 2007 24 Tháng tám 2007 - 6:53 pm
[RoR]MoB_symPATHA Retired Member 13 Tháng mười hai 2007 12 Tháng một 2008 - 2:52 pm
IAmShaun Retired Member 29 Tháng tư 2009 5 Tháng chín 2017 - 12:21 pm
[RoR]BrAdLeY_ Retired Member 25 Tháng chín 2007 18 Tháng mười 2012 - 12:42 pm
[RoR]xConFeSsx Retired Member 23 Tháng bảy 2007 19 Tháng sáu 2017 - 1:39 am
[RoR]_Trung_ Retired Member 6 Tháng bảy 2007 10 Tháng mười 2015 - 4:25 am
[RoR]Jane Retired Member 4 Tháng chín 2007 21 Tháng một 2011 - 9:34 pm
[RoR]Xaldin Retired Member 29 Tháng tư 2009 7 Tháng mười một 2015 - 7:42 pm
[RoR]_OzKr__ Retired Member 28 Tháng mười một 2008 7 Tháng tám 2011 - 10:24 pm
_Aotearoa_ Retired Member 19 Tháng bảy 2011 26 Tháng chín 2015 - 11:08 am
[RoR]LightYagami Retired Member 16 Tháng tư 2011 17 Tháng bảy 2011 - 10:39 pm
[RoR]bradleey Retired Member 10 Tháng mười một 2009 4 Tháng một 2010 - 4:08 pm
[RoR]Il_Fenomeno Retired Member 5 Tháng bảy 2012 1 Tháng hai 2014 - 5:02 pm
[RoR]Fujii_Mina Retired Member 14 Tháng sáu 2011 24 Tháng chín 2012 - 2:06 pm
RoR_ViDa___ Retired Member 5 Tháng sáu 2014 16 Tháng năm 2015 - 3:33 am
[RoR]_Fei_Xin Retired Member 8 Tháng mười hai 2008 3 Tháng hai 2015 - 12:56 am
_RoR_Nightmare_ Retired Member 11 Tháng tư 2011 1 Tháng một 2012 - 8:50 pm
[RoR]_flex Retired Member 10 Tháng mười hai 2009 8 Tháng hai 2012 - 10:46 pm
[RoR]Mugiwara_ Retired Member 12 Tháng chín 2010 25 Tháng mười 2015 - 9:08 pm
RoR_xFictionx Retired Member 18 Tháng chín 2008 21 Tháng mười hai 2017 - 8:17 pm
[RoR]FrogsOnIce Retired Member 10 Tháng ba 2009 15 Tháng năm 2015 - 7:19 pm
[RoR]Erhan_ Retired Member 26 Tháng ba 2012 11 Tháng sáu 2017 - 10:15 am
[RoR]****yGrekk_ Retired Member 15 Tháng tư 2009 8 Tháng năm 2016 - 11:18 pm
[RoR]China_ Retired Member 24 Tháng chín 2010 1 Tháng chín 2012 - 3:04 pm
[RoR]IsChERo_ Retired Member 11 Tháng mười hai 2008 12 Tháng mười 2013 - 2:16 pm
[RoR]xFireStorMx Retired Member 20 Tháng mười 2007 5 Tháng mười 2009 - 12:34 pm
[RoR]YoLaN__ Retired Member 7 Tháng mười một 2007 11 Tháng tư 2010 - 3:19 pm
[RoR]SixRoses_ Retired Member 17 Tháng hai 2010 17 Tháng chín 2011 - 8:05 pm
[RoR]_Oz__ Retired Member 28 Tháng bảy 2011 1 Tháng hai 2013 - 8:03 pm
[RoR]Matthijs Retired Member 7 Tháng tư 2011 13 Tháng mười hai 2014 - 4:57 pm
[RoR]Tulpenland_ Retired Member 19 Tháng một 2009 14 Tháng chín 2013 - 9:39 am
[RoR]_Icey Retired Member 9 Tháng ba 2009 31 Tháng mười hai 2017 - 11:23 am
RoR_Elemi Retired Member 13 Tháng năm 2013 6 Tháng ba 2014 - 9:17 pm
[RoR]Sheng Retired Member 4 Tháng tám 2012 4 Tháng chín 2017 - 12:24 pm
[RoR]Amokura_ Retired Member 8 Tháng tám 2009 23 Tháng bảy 2017 - 9:28 am
[RoR]Gott Rest In Peace 2 Tháng mười hai 2008 16 Tháng tám 2009 - 8:33 pm